Termeni şi condiţii

 1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

AGEO – este denumirea comercială a S.C. BIOCOMP S.R.L. – Divizia AGEO Events, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în Iaşi, Strada Başotă, nr. 4, având număr de ordine în Registrul Comerţului J22/1532/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO1973703.

Vânzător – AGEO, prin site-ul www.ageo.ro

Cumpărător – persoană fizică / juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă

Client – persoană fizică / juridică care are sau obţine acces la conţinut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către AGEO (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între AGEO şi acesta.

Site – domeniul www.ageo.ro şi domeniile acestuia

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului

Conţinut

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia

Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, referitoare la un produs sau la alt comentariu

Document – prezentele Termene şi Condiţii

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către AGEO Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora

 

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător, prin platforma de magazin on-line www.ageo.ro.

Pentru motive justificate, AGEO îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel AGEO. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul va fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menţionate mai sus.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. AGEO poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care AGEO are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

3.5. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

 1. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Bunuri ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

 1. COMANDA

 5.1. Comanda minimă pe site-ul www.ageo.ro este de 200 lei.

5.2. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin completarea completă a unui formular de comandă. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

5.3. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

5.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.5. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.5.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

5.5.2. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.6. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun în termen de 7 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 7 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă la o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

5.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

5.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 

 1. CONFIDENŢIALITATE

6.1. AGEO va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul Document.

6.2. Prin înscrierea în baza de date a AGEO, Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai AGEO: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător şi Vânzător, precum şi de agenţii de stat, guvernamentale, doar atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; cât şi de alte companii cu care AGEO poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor.

 

 1. PUBLICITATE

7.1. Newsletterele AGEO sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de AGEO. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

7.2. În momentul în care Clientul accesează Site-ul, are posibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

7.2.1. prin contactarea AGEO în acest sens;

7.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

7.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

 1. FACTURARE – PLATĂ

8.1. Preţurile Bunurilor afişate în cadrul site-ului www.ageo.ro includ sunt exprimate in LEI (RON) si includ T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.

8.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii, la livrarea acesteia sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător la plasarea Comenzii.

8.4. Pentru emiterea corectă a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revine obligaţia de a furniza informaţii adevărate, corecte actuale şi complete.

8.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul de a primi facturile prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în formularul de plasare a comenzii.

 

 1. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat către Cumpărător sau la sediul AGEO, conform opţiunii Clientului.

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României. Livrarea în alt stat din Uniunea Europeană sau altă ţară, se va efectua doar după definitivarea modalităţilor optime de livrare şi după ce Cumpărătorul acceptă suportarea tuturor costurilor aferente transportului.

9.4. Pentru livrarea bunurilor prin curier se va percepe o taxă suplimentară de 20 lei/comandă, ce se adaugă la comanda finală a Cumpărătorului.

 

 1. GARANŢII

Toate Bunurile comercializate de către AGEO sunt noi. Produsele care se vând în regim de închiriere au acest lucru specificat în site, la descriere, şi se supun condiţiilor de închiriere (închiriere 24/48/72h, cu preţ de închiriere afişat în site).

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1. Ca urmare a legislaţiei în vigoare, AGEO nu are nicio responsabilitate în ceea ce priveşte:

 • întârzierile la livrare datorate furnizorului, curierului sau altor motive terte;
 • deteriorările, distrugerile, pierderile survenite pe timpul transportului până la destinatar, care cad în sarcina transportatorului.
 • informaţiile eronate furnizate de cumpărător. Acesta are responsabilitatea de a oferi informaţii corecte, adevărate, actuale şi complete
 • neplăcerile create de întreruperea accesului în magazin datorate furnizorului de servicii internet (ISP);
 • conţinutul sau natura site-urilor prin link-urile cărora un client ajunge în magazin.

11.2. AGEO îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă în orice moment al procedurii de comandă din mai multe motive, printre care:

 • produsul comandat nu este în stoc;
 • identificarea unei erori în informaţiile despre produs, inclusiv preţul sau o ofertă promoţională.

11.3. Daca intervin probleme la o comandă, Clientul va fi contactat prin email sau telefonic.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. AGEO este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 721281041231.

12.2. Conform cerinţelor legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, AGEO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către Client/Cumpărător.

12.3. Scopul colectarii datelor este:

– informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă,

– trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piaţă, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

12.4. Prin completarea datelor în formularul de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a AGEO, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 721281041231, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 12.3.

12.5. AGEO poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionate la punctul 12.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a  Bunurilor, asigurători.